EUWE Stimulans
Home arrow Daily reports arrow Tweeluik
  • Nederlands
Menu
Home
Schedule / Comment
Organisation
Max Euwe
NH Rijnhotel
Chess art
Press Releases (NL)
Links
Photos
Chess
International group
Regional group
Daily reports
Simultaneous Hans Ree (17/8)
Players' Corner International
Players' Corner Regional
Latest news
Tweeluik
Twee achtereenvolgende toreneindspelen met pion op a7

In ronde 6 en 7 van het Euwe Stimulans toernooi kwamen twee interessante toreneindspelen op het bord die onderling grote verwantschap vertoonden. Het verloop van beide partijen toonde weer eens aan hoe rijk de eindspelen zijn met de extra randpion, hoe veel nieuwe dingen er ondanks alle theorie nog gevonden kunnen worden en vooral, hoe razend moeilijk het allemaal is!

Helaas moeten wij erbij zeggen dat de Nederlandse afvaardiging in deze eindspelen 0 punt uit 2 partijen scoorde. Daaraan zij toegevoegd dat beiden zich in de verdedigende positie bevonden en zoals bekend is verdedigen altijd moeilijker dan aanvallen.

Nona Gaprindashvili (2364) - Willy Hendriks (2420)

48...Kg7 49.Kh2 Ta1 50.g3 Ta2+ 51.Kg1 g5 52.Kf1 gxh4 53.gxh4 Ta1+ 54.Ke2 Ta2+ 55.Kd3 Ta1 56.Kc4 Ta2

57.d6?

Wit moet omzichtiger te werk gaan: 57.Kb5 Ta1 58.Kb6 Tb1+ 59.Kc7 Ta1 60.Kd7! Kf7 (het is een essentieel verschil dat de koning naar dit veld moet) 61.d6! exd6 62.Kxd6 Kg7 (of 62...Ta6+ 63.Kc7 Ta1 64.Kb6 en nu kan de witte koning teruglopen. Zodra de schaakjes op zijn wint wit in dit geval met Th8) 63.Tc8! Ta6+ 64.Tc6 Txa7 (64...Ta1 65.Tc7+ Kg6 66.Kd7) 65.Tc7+ Txc7 66.Kxc7 en wit bereikt tenslotte een van de kritieke velden f8, f7 of f6 door zijn koning op dezelfde kleur te zetten als de zwarte, volgens het zogenaamde ‘Drierijensysteem’, zoals dat beschreven staat in het boek ‘The Final Countdown’ van Van Riemsdijk/Hajenius.

57...exd6 58.Kd5 Ta6 59.Ke6 d5+ 60.Kxd5 Ta5+ 61.Ke6 Ta6+ 62.Kf5

Na 62.Ke7 is het remise: 62...Ta1 63.Ke8 Ta3 64.Td8 Txa7 65.Td7+ Txd7 66.Kxd7 en nu speelt zwart 66...Kh7! volgens het bovengenoemde principe.

62...Ta3 63.Ke6 Ta6+ 64.Kf5 Ta3 65.Td8 Txa7 66.Td6

66...Tf7?

Zwart mist hier zijn laatste kans op remise: 66...Ta3! 67.Td7+ Kh6 68.Kxf6 Txf3+ 69.Kxe5 Th3 (ook het aantrekkelijke 69...Tf5+!? 70.Kd6 Tf4 71.e5 Txh4 72.e6 Te4 73.Td8 h4 lijkt nog net remise) 70.Td6+ Kg7 71.Td1 Txh4.

67.Tc6 Tf8 68.Tc1 Tb8 69.Tc7+ Kh6 70.Tf7 Tb3 71.Txf6+ Kg7 72.Kg5 1-0

In de zevende ronde hield de Nederlandse voorvechtster Bianca Muhren lang stand tegen de koploper, maar in het eindspel met witte randpion ging het mis.

Amon Simutowe (2421) - Bianca Muhren (2334)

54...Kf7?

Wegens dezelfde wending Ta8-h8 moet hier beslist 54...Kg7 gebeuren: 55.a6 Ta5 56.Kd4 (56.a7 Ta4! 57.Kd3 d5 58.Kc3 d4+ 59.Kb3 Ta1 60.Kc4 Ta4+ en ...Kh7-g7 etc.) 56...Ta4+ 57.Kd5 Txf4 58.Td8 (58.a7 Ta4 is remise) 58...Ta4 59.Td7+ (59.Txd6 Ta2) 59...Kg6 60.a7 Kg5 61.Kxd6 (61.Kc6 Kf4 62.Kb7 Kg3 63.Tg7+ Kh2 64.a8D Txa8 65.Kxa8 d5 (65...h3!?) 66.Kb7 d4 67.Kc6 d3 68.Kc5 d2 69.Td7 Kxg2) 61...Kf4 62.Kc6 Kg3 63.Tg7+ Kh2 64.Kb7 h3 en nu is zwart sneller dan in de partij. Het is remise na 65.gxh3 Kxh3 66.Tf7 Kg4 67.a8D Txa8 68.Kxa8 f4 69.Kb7 f3 70.Kc6 Kg3 71.Kd5 f2.

55.a6 Ta5 56.a7 Kg7 57.Kd4 Kh7 58.Kc4 Kg7 59.Kb4 Ta1 60.Kb5 Kh7 61.Kc6 Kg7 62.Kxd6 Ta6+ 63.Ke5 Ta5+ 64.Ke6 Kh7

65.Td8?

Maakt het zichzelf moeilijk. Direct winnend was 65.Kf6! en zwart is in zetdwang.

65...Ta6+ 66.Td6 Ta2

66...Txa7 verliest nu na 67.Td7+ Txd7 68.Kxd7 Kh6 69.Ke6 Kg6 70.Ke5.

67.Td7+ Kg6 68.Kd5 Kh5 69.Kc6 Kg4 70.Kb7 Kxf4 71.a8D Txa8 72.Kxa8 Kg3 73.Tg7+ Kh2

In deze stelling is wit net op tijd na 74.Kb7 h3 75.gxh3 Kxh3 76.Th7+! en nu moet zwart tijd verliezen: 76...Kg4 77.Kc6 en wit wint eenvoudig. Maar de winstvoering van Simutowe is ook instructief:

74.Tg5 f4 75.Tg4 h3 76.gxh3 f3 77.Tf4 Kg3 78.Tf8 1-0

 

En zo blijft de theorie van de eindspelen springlevend.